Όροι χρήσης
Όροι Χρήσης και Νομικοί Περιορισμοί του Δικτυακού Χώρου του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ,

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ (WEB SITE) ΤΟΥ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΩΡΟ.

 

Όροι Χρήσης: Χωρίς να αναιρούνται τα παραπάνω, η αντιγραφή ή αναπαραγωγή, σε οποιουσδήποτε άλλους διακομιστές (servers) ή δικτυακούς χώρους (web sites), των πληροφοριών και σελίδων που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό χώρο για μετέπειτα αναπαραγωγή ή αναδιανομή, απαγορεύεται αυστηρά.

 

Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ σάς επιτρέπει να βλέπετε και να "κατεβάζετε" υλικό από τον δικτυακό χώρο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού και τα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού.

 

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του δικτυακού χώρου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, ή η εκτέλεση ή διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την σαφή άδεια του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ.

 

Τα στοιχεία του δικτυακού χώρου του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλους σχετικούς νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή απομίμησή τους εν όλω ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, εικόνα, ήχος ή δεδομένο από αυτόν τον δικτυακό χώρο δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί, χωρίς την σαφή άδεια του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον δικτυακό χώρο είναι δυνατόν να μεταβληθούν ή να ανανεωθούν χωρίς προειδοποίηση. Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ μπορεί επίσης να προβαίνει σε βελτιώσεις, προσθήκες και/ή μεταβολές στα προϊόντα και/ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Τα ονόματα των εταιρειών και των προϊόντων, που αναφέρονται στον δικτυακό χώρο, μπορεί να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

Ο δικτυακός χώρος μπορεί να περιέχει κι άλλες σημειώσεις, που αφορούν ιδιοκτησία ή πληροφορίες σχετικές με δικαιώματα δημιουργών, οι όροι των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν και να τηρούνται.

 

Παρά την επιμελή δημιουργία και συντήρησή του, οι σελίδες του δικτυακού χώρου είναι δυνατόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή τυπογραφικά λάθη.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς χώρους: Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς χώρους παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ δεν είναι υπεύθυνος για τους κανόνες και τις συνθήκες ασφάλειας αυτών ή για το περιεχόμενό τους.

 

Άρνηση Υπαιτιότητας (Disclaimer): Τα υλικά και οι υπηρεσίες, που παρέχονται από το δικτυακό χώρο του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ, παρέχονται "ως έχουν", χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις, όπως εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή μη καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες στο δικτυακό μας χώρο είναι μόνο για γενική σας καθοδήγηση.

 

Πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις βασιζόμενοι σε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να ζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση, η οποία θα λάβει υπ' όψιν τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας. Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ δεν υπέχει καμιά ευθύνη για απώλειες που προκλήθηκαν ή για ευθύνες που προέκυψαν σε σχέση με πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό χώρο.

 

Περιορισμός Ευθύνης (Limitation of liability): Είναι ευθύνη του οποιουδήποτε προσώπου να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει πως ο,τιδήποτε συλλέγει για δική του χρήση είναι ελεύθερο από ιούς (viruses), worms, trojan horses και άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσης.

 

Σε καμία περίπτωση ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ δεν υπέχει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για άμεση ή έμμεση, ειδική ή άλλη ζημία που προκλήθηκε από οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού χώρου ή συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων – αν και όχι περιοριστικά – της απώλειας κερδών, της διακοπής εργασιών, της απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στο πληροφοριακό σας σύστημα κλπ., ακόμη και αν έχουμε ειδοποιηθεί σαφώς για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών.