Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Η ομάδα βόλλεϋ εφήβων του ΕΣΠΕΡΟΥ 2003 – 2004

Πάνω: Τζωρτζάκης (προπονητής), Κουγγέλης, Σταματέλος, Βουράκης, Μπέλεχας Γ., Μπέλεχας Θ. (έφορος)

Κάτω: Μάρκου, Πιμάντσεβ, Γιαμπανίδης, Αντωνιάδης, Πουστοβόϊ