Άρθρα ενότηταςΑκατανόητα’
 
Ειρηνοδικείο, ΑΣΕΑΔ και ΕΟΚ ψήφισαν ΟΧΙ στη συγχώνευση!

Η 623/05 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (24 Οκτωβρίου), που δικαίωσε τον ΕΣΠΕΡΟ, ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του καθεύδοντος συστήματος. Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου οι αποφάσεις έπεσαν βροχή:

– Προηγήθηκε το ίδιο το Ειρηνοδικείο, που παραλαμβάνοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ κατά της παραπάνω απόφασής του, εξέδωσε (ερήμην του ΕΣΠΕΡΟΥ και αυθημερόν) προσωρινή διαταγή αναστολής της ίδιας του της απόφασης (!) για 4 μέρες, ίσα-ίσα δηλαδή για να προλάβει και η Ε.Ο.Κ. να αποφασίσει, χωρίς την 623/05 αναστολή εκτέλεσης σε ισχύ!

– Ακολούθησε το ΑΣΕΑΔ, τρέχοντας πια, ύστερα από ακινησία 98 ημερών, με τη δική του απορριπτική απόφαση επί της από 26 Ιουλίου (!) προσφυγής του ΕΣΠΕΡΟΥ.

– Το “νήμα” έκοψε η Ε.Ο.Κ., με “ανοιχτό” πια το πεδίο, απορρίπτοντας, στις 31 Οκτωβρίου πάντα, τις αποφάσεις για συγχώνευση των συνελεύσεων της 29ης Ιουνίου, που βρίσκονταν στην Ε.Ο.Κ. από τις 8 Ιουλίου !

Γνωρίζουν ΟΛΟΙ ότι έχουμε απόλυτο δίκιο, αλλά….

Γνωρίζουν ΟΛΟΙ ότι δεν διαπράξαμε παρανομίες, αλλά….

Γνωρίζουν ΟΛΟΙ τι έχει συμβεί, αλλά….

Σταματάμε εδώ. Ένδικα μέσα υπάρχουν, αλλά σεβόμαστε την πρωθύστερη απόφαση-παράκληση της Ε.Ο.Κ. Σεβόμαστε τους αθλητές, το άθλημα και τα πρωταθλήματα. Είμαστε ο ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Έχουμε ζήσει κατοχή, εμφύλιο, δικτατορία. Ζούμε και τον σημερινό πολτό.

Έμελλε να γραφεί, ότι υπήρξε εφήμερος “εκ μεταγραφής” πρόεδρος, που σφράγισε, υπέγραψε και ποδοπάτησε ιδιωτικά συμφωνητικά, υποστηρίζοντας ανερυθρίαστα, χωρίς να πείσει κανένα δικαστήριο, ότι “υποχρεώθηκε να ψηφίσει, να εκλεγεί και να διατελέσει Πρόεδρος του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ παρανόμως και παρά τη θέλησή του”. Σταματάμε εδώ με τη συγχώνευση. Σταματάμε εδώ και με την αφεντιά του. Εκτός αν έχει ο ίδιος αντίρρηση.

Στους αθλητές και τους φίλους της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ ευχόμαστε ολόθερμα κάθε επιτυχία. Γεωγραφικά, ιστορικά και κοινωνικά η Καλλιθέα βρισκόταν πάντα δίπλα στον Ταύρο. Κάποιοι πιστέψαμε, ότι οι συνθήκες είχαν ωριμάσει για κάτι αθλητικά ευρύτερο. Οι συνθήκες δεν φταίνε ποτέ όταν δεν είναι αυτές που νομίσαμε.

[1 Νοέ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Aπόψεις για τη συγχώνευση και τη δικαστική εμπλοκή

Ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου (βλέπε πιο κάτω προηγούμενο άρθρο), ρωτήσαμε φίλο σχετικώς νομομαθή “τι γίνεται από δω και πέρα”. Απάντησε αναλυτικά με το παρακάτω σημείωμα, που ασφαλώς εκφράζει απλώς τις προσωπικές του απόψεις:

Εισαγωγή

Στις 8 Ιουλίου ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ υπέβαλε στην ΕΟΚ τα νόμιμα έγγραφα της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως σε αυτόν του τμήματος καλαθοσφαίρισης της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ. Με βάση την κείμενη νομοθεσία η Ε.Ο.Κ. όφειλε να εκδώσει διαπιστωτική πράξη εντός δεκαημέρου, μετά την άπρακτη παρέλευση του οποίου η συγχώνευση θεωρείται από το Νόμο ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα.

Στις 18 Ιουλίου εξέπνευσε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία.

Στις 19 Ιουλίου ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, δεδομένου ότι η συγχώνευση είχε πλέον αυτοδικαίως πιστοποιηθεί, υπέβαλε στην Ε.Ο.Κ. δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα Β’ Εθνικής.

Στις 20 Ιουλίου “κατόπιν εορτής”, ύστερα δηλαδή από την εκπνοή της δεκαήμερης προθεσμίας, η Ε.Ο.Κ. απέρριψε εμμέσως τη συγχώνευση, παραπέμποντας τον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ στις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, οι οποίες είχαν εκδοθεί στις 7 Ιουλίου, δηλαδή πριν την υποβολή των δικαιολογητικών της συγχώνευσης !

Η έμμεση απόρριψη της συγχώνευσης προβλήθηκε τότε (Ιούλιος) προφορικώς από την Ε.Ο.Κ., αλλά και αργότερα ενώπιον του ΑΣΕΑΔ (Σεπτέμβριος) προφορικώς και εγγράφως, ως δικαιολογούμενη από νέα (!) απόφαση γενικής συνέλευσης της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ στις 11 Ιουλίου, ύστερα δηλαδή από την υπογραφή και υποβολή των δικαιολογητικών της συγχώνευσης. Αυτή η “γενική συνέλευση”, που συνεκλήθη (α) χωρίς να τηρηθούν τα καταστατικώς προβλεπόμενα και (β) από ένα “Δ.Σ.”, του οποίου η θητεία είχε ήδη λήξει (!) στις 4 Ιουλίου, “αποφάσισε” να ματαιώσει τη συγχώνευση, επικαλούμενη αθέτηση από τον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ των συμφωνηθέντων. Τέτοια αθέτηση δεν κατέστη ακόμη και σήμερα δυνατό να στοιχειοθετηθεί.

Οι εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις

Κατά της παραπάνω νέας “απόφασης” της “γενικής συνέλευσης” της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ της 11ης Ιουλίου ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ προσέφυγε στο Πρωτοδικείο με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τις 22 Ιουλίου.

Κατά της έμμεσης (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της συγχώνευσης από την Ε.Ο.Κ., ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ από τις 26 Ιουλίου.

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Πρωτοδικείο, με την 6924 απόφασή του, απέρριψε την από 22 Ιουλίου 2005 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κρίνοντας ότι ήταν αναρμόδιο να εκδικάσει την επείγουσα αυτή υπόθεση και υποδεικνύοντας ως αρμόδιο το Ειρηνοδικείο, στο οποίο προσέφυγε ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ με νέα αίτηση.

Στις 24 Οκτωβρίου το Ειρηνοδικείο έκανε δεκτή τη νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και ανέστειλε την εκτέλεση της από 11 Ιουλίου 2005 απόφασης της γενικής συνέλευσης της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ για ματαίωση της από 29 Ιουνίου 2005 συγχώνευσης, με το σκεπτικό ότι η απόφαση για ματαίωση της συγχώνευσης είναι απολύτως άκυρη.

Η αναστολή από το Ειρηνοδικείο της εκτέλεσης της “απόφασης” της νέας “γενικής συνέλευσης” της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ για ματαίωση της συγχώνευσης υποχρεώνει πλέον την Ε.Ο.Κ. να ανακαλέσει τη έμμεση απόρριψη της συγχώνευσης, αφού η απόρριψη αυτή εδραζόταν σε απόφαση, που κρίθηκε από το δικαστήριο ως απολύτως άκυρη.

Έτσι το Δ.Σ. της ΕΟΚ στις 27 Οκτωβρίου, αφού έλαβε γνώση της απόφασης του Ειρηνοδικείου, ανέβαλε τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής (Κυριακή 30 Οκτωβρίου) τόσο της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ (Β’ Εθνική), όσο και του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (Γ’ Εθνική). Φημολογείται ότι θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποφασίσει επί της δημιουργηθείσας κατάστασης.

Η καθυστερούσα απόφαση του ΑΣΕΑΔ

Τα πράγματα είναι σχετικώς απλά και θα απλοποιηθούν εντελώς αν γίνει δεκτή και από το ΑΣΕΑΔ η προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ, που υποβλήθηκε στις 26 Ιουλίου. Σήμερα 27 Οκτωβρίου έχουν ήδη παρέλθει 92 ημέρες από την υποβολή της προσφυγής χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση, παρότι η νομοθεσία ορίζει ως μέγιστο χρόνο για την εκδίκαση προσφυγής από το ΑΣΕΑΔ τις 27 ημέρες (20 το πολύ για τη συζήτηση της προσφυγής και 7 το πολύ για την έκδοση της απόφασης). Με την αδικαιολόγητη αυτή υπερβολική καθυστέρηση του ΑΣΕΑΔ έχει ήδη νοθευτεί η φύση του ως δικαιοδοτικού οργάνου, αφού μια απόφαση που έπρεπε να έχει εκδοθεί κατά τη μεταγραφική περίοδο (Αύγουστος) δεν έχει ακόμη εκδοθεί, τρεις αγωνιστικές μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων (Νοέμβριος).

Αλλά κι αν ακόμη η αναμενόμενη απόφαση του ΑΣΕΑΔ είναι απορριπτική, τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται. Γιατί με δεδομένη πια (μετά την απόφαση του Ειρηνοδικείου) την απόλυτη ακυρότητα της “απόφασης” της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ (11 Ιουλίου) για ματαίωση της συγχώνευσης, μια απορριπτική απόφαση του ΑΣΕΑΔ θα πρέπει να θεμελιώνεται:

– Είτε σε τυπικούς λόγους (π.χ. αναρμοδιότητα, εκπρόθεσμο προσφυγής, μη καταβολή παραβόλου κλπ.). Τέτοιοι λόγοι δεν φαίνεται να υφίστανται, αλλά κι αν προβληθούν ως αιτίες απόρριψης δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, με δεδομένη πάντοτε την απόφαση του Ειρηνοδικείου.

– Είτε σε λόγους που αντιπαρέρχονται την ίδια την ουσία της προσφυγής και είναι απολύτως ξένοι με τα επιχειρήματα (γραπτά και προφορικά) των αντιδίκων (Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και Ε.Ο.Κ.). Μη ξεχνάμε ότι η Ε.Ο.Κ. έχει ήδη ισχυριστεί, ότι έθεσε τα δικαιολογητικά της συγχώνευσης στο αρχείο, επειδή θεώρησε έγκυρη την άκυρη πλέον απόφαση της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ της 11ης Ιουλίου, παρότι από πουθενά δεν προβλέπεται δυνατότητα υπαναχώρησης από συγχώνευση.

Η δικαστικώς κριθείσα απόλυτη ακυρότητα της σχετικής “απόφασης” δεν αφήνει περιθώρια στο ΑΣΕΑΔ να απορρίψει την προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ εντός των πλαισίων που ορίζονται από την ίδια την προσφυγή.

Πέρα λοιπόν από τους στερούμενους πλέον σημασίας τυπικούς λόγους, το ΑΣΕΑΔ έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ μόνο με καινοφανές σκεπτικό. Να απορρίψει για παράδειγμα την προσφυγή, κρίνοντας ότι δεν υποβλήθηκε κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της συγχώνευσης. Βέβαια κάτι τέτοιο θα όφειλε η Ε.Ο.Κ. να το έχει ήδη διαπιστώσει και γνωρίσει στον ΕΣΠΕΡΟ μέσα στη δεκαήμερη προθεσμία. Και ασφαλώς το ΑΣΕΑΔ ως ενδικοφανές απλώς όργανο, απορρίπτοντας με τέτοιου είδους σκεπτικό την προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρίπτει και την εγκυρότητα των ομοφώνων αποφάσεων δυό γενικών συνελεύσεων για συγχώνευση, η οποία εγκυρότητα έχει ήδη κριθεί από δικαστήριο.

Το τοπίο της ερχόμενης εβδομάδας

Αν λοιπόν η καθυστερούσα απόφαση του ΑΣΕΑΔ επί της προσφυγής του ΕΣΠΕΡΟΥ είναι απορριπτική, πράγμα που όπως είπαμε μπορεί να “επιτευχθεί” μόνο με κρίσεις που αντιπαρέρχονται την ουσία της προσφυγής και είναι απολύτως ξένες με τα επιχειρήματα των αντιδίκων, τότε η Ε.Ο.Κ. θα βρεθεί στην εξής θέση:

– Η τακτική δικαιοσύνη (Ειρηνοδικείο), που έχει κάνει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΕΣΠΕΡΟΥ, ουσιαστικά θα εγκαλεί την Ε.Ο.Κ. ότι κακώς απέρριψε τη συγχώνευση και θεώρησε ως έγκυρη μια απολύτως άκυρη απόφαση.

– Η αθλητική δικαιοσύνη (ΑΣΕΑΔ), απορρίπτοντας την προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ για λόγους έξω από το σώμα της προσφυγής, ουσιαστικά θα εγκαλεί επίσης την ΕΟΚ, ότι κακώς άφησε να διαρρεύσει άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία !

Η απόφαση λοιπόν της Ε.Ο.Κ. θα πρέπει να σταθμίζει τους κινδύνους που γεννά η αποδοχή της συγχώνευσης ύστερα από την απόρριψη από δικαστήριο των επιχειρημάτων της ίδιας της Ε.Ο.Κ., απέναντι στους κινδύνους που γεννά η υιοθέτηση επιχειρημάτων που “ανακαλύφθηκαν” από το ΑΣΕΑΔ, με τα οποία απορρίπτεται η προσφυγή του ΕΣΠΕΡΟΥ και συνεκδοχικά (;) η συγχώνευση.

Γιατί είναι λογικώς αναμενόμενο, ύστερα μάλιστα από την απόφαση του Ειρηνοδικείου, ότι αν η Ε.Ο.Κ. υιοθετήσει τυχόν “ανακαλύψεις” του ΑΣΕΑΔ και αγνοήσει τη δικαστική απόφαση, ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ δεν θα παρακολουθήσει τα γεγονότα απαθής. Του παρέχονται ήδη τουλάχιστον τέσσερις δυνατότητες, όχι αλληλοαποκλειόμενες:

– Να προσβάλει τη νέα απόφαση της Ε.Ο.Κ., έχοντας υπέρ του το πρόσθετο δεδικασμένο της απόφασης του Ειρηνοδικείου.

– Να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας.

– Να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια κατά εκείνων εκ των διοικούντων της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ, που υπαναχώρησαν από υπογραφές και σφραγίδες επί ιδιωτικών συμφωνητικών και να διεκδικήσει αποζημίωση.

– Να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια κατά τρίτων που ευθύνονται για τη σημειωθείσα εμπλοκή, διεκδικώντας αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση, διέξοδο από τη δικαστική εμπλοκή μπορούν να παράσχουν τα δυό σωματεία, είτε συμφωνώντας και τα δύο στη συγχώνευση, είτε παραιτούμενα και τα δύο από αυτήν”.

Αυτές ήσαν οι προσωπικές απόψεις του σχετικώς νομομαθούς φίλου. Επανήλθαμε με τις τελευταίες ερωτήσεις:

– Κατά τη γνώμη σου, γιατί η Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ υπαναχώρησε από τη συγχώνευση ; Γιατί η Ε.Ο.Κ. κάλυψε την άκυρη κι εκπρόθεσμη υπαναχώρηση της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ, ερχόμενη σε αντίθεση με τον ΕΣΠΕΡΟ, που στο κάτω-κάτω όχι μόνο ενήργησε απολύτως νόμιμα, αλλά αποτελεί και ιδρυτικό της μέλος, παίζοντας μπάσκετ από το 1943 και ποτίζοντας με ιδρώτα τις φανέλες των εθνικών ομάδων; Υπάρχει περίπτωση οι καθ’ όλα έντιμοι δικαστές που στελεχώνουν το ΑΣΕΑΔ να καταλήξουν σε απορριπτική απόφαση αναζητώντας επιχειρήματα που αντιπαρέρχονται την ουσία της προσφυγής;

Ο φίλος μειδίασε:

“Μου αρέσετε γιατί παραμένετε ανώριμοι, δηλαδή όχι εντελώς συμβιβασμένοι”.

[28 Οκτ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Από τον Άννα στον Καϊάφα

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 6924/9.9.2005 απόφασή του απέρριψε την από 22 Ιουλίου 2005 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, με την οποία ζητείτο η αναστολή της ισχύος της πολλαπλώς άκυρης “απόφασης” της νέας (!) “γενικής συνέλευσης” της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ της 11ης Ιουλίου 2005 για ματαίωση της συγχώνευσης.

Το δικαστήριο (Πρωτοδίκης κ. Κασωτάκη), ύστερα από κυοφορία 40 ημερών, έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την επείγουσα αυτή υπόθεση, υποδεικνύοντας ως αρμόδιο το Ειρηνοδικείο, στο οποίο ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ υποχρεώθηκε πλέον να προσφύγει με νέα όμοια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Εντύπωση προκαλεί και η καθυστέρηση προσδιορισμού από το ΑΣΕΑΔ ημερομηνίας συζήτησης της από 26 Ιουλίου 2005 αντίστοιχης προσφυγής του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ. Με βάση τις διατάξεις λειτουργίας του ΑΣΕΑΔ, οι προσφυγές εκδικάζονται εντός 20ημέρου από την υποβολή τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν παρέλθει 54 (!) ημέρες, χωρίς να έχει ακόμη προσδιοριστεί ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής.

Υπομονή. Υπάρχουν και φορές που η αλήθεια βρίσκει το δρόμο της προς την επιφάνεια μέσα από τους λαβυρίνθους των αναρμοδιοτήτων, των καθυστερήσεων και των καταχωρημένων “ειδήσεων”.

[19 Σεπ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Μπάσκετ: Επιμένουμε στη συγχώνευση

Αποφύγαμε μέχρι σήμερα να χρησιμοποιήσουμε τις σελίδες του δικτυακού μας χώρου ή τις στήλες των αθλητικών εφημερίδων, προκειμένου να προβάλουμε τις απόψεις μας επί των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά τη συγχώνευση του τμήματος καλαθοσφαίρισης της Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ στο αντίστοιχο τμήμα του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ.

Γνωρίζαμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της μετριοπαθούς στάσης δεν θα ήταν πάντοτε ευνοϊκό για μας. Κάποιοι θα σχημάτιζαν την εντύπωση ότι ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ αθέτησε συμφωνηθέντα και ότι η Α.Ε. ΤΑΥΡΟΣ έχει δικαιολογημένα λόγους να διαφωνεί.

Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Εξακολουθούμε να τηρούμε απόλυτα αυτά που έχουμε συμφωνήσει, ακόμη κι όταν δεχόμαστε απειλές, ότι όχι απλώς δεν θα αγωνιστούμε στη Β’ Εθνική μέσω της συγχώνευσης, αλλά ότι θα βρεθούμε στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ.

Στις 29 Ιουλίου εξέπνευσε η προθεσμία της ΕΟΚ για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής. Το τοπίο σιγά-σιγά θα ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε την απόφαση της Ε.Ο.Κ. Περιμένουμε επίσης τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του ΑΣΕΑΔ στα οποία έχουμε προσφύγει. Η μάχη των εντυπώσεων, στην οποία δεν πήραμε μέρος, έχει τελειώσει. Θα εφαρμοστούν τώρα οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Σεβόμενοι την αδαμάντινη 63χρονη ιστορία του ΕΣΠΕΡΟΥ, την οποία κάποιοι δεν σεβάστηκαν, θα δώσουμε κάποια στιγμή στη δημοσιότητα το ιστορικό της υπόθεσης, ώστε να μας κρίνει και η κοινή γνώμη, αφού από την ΕΟΚ, το Πρωτοδικείο και το ΑΣΕΑΔ έτσι κι αλλιώς έχουμε ήδη ζητήσει να κριθούμε.

Η προσοχή μας είναι τώρα στραμμένη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων (Λιτόχωρο, 9-13 Αυγούστου), όπου η ομάδα του ΕΣΠΕΡΟΥ θα διεκδικήσει πάλι, ύστερα από αρκετά χρόνια, την πανελλήνια διάκριση. Το μέλλον χτίζεται από αυτά τα παιδιά. Οι συγχωνεύσεις επιταχύνουν.

[3 Αυγ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Εντυπώσεις από μια εκδρομή στο Άστρος της Κυνουρίας

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ της Κυριακής 13 Φεβρουαρίου, που αναφερόταν στα διαδραματισθέντα την ίδια μέρα στον αγώνα του Άστρους, το συμπαθές σωματείο του Πήγασου απέστειλε στις εφημερίδες το παρακάτω κείμενο με τη δική του ερμηνεία των γεγονότων:

«Δυστυχώς ο νόμος που απαγορεύει στις επαρχιακές ομάδες να κερδίζουν τις ομάδες της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα τις «ιστορικές» ισχύει, με αποτέλεσμα η παράβασή του να θεωρείται από κάποιους αφορμή για καταγγελίες, ανακοινώσεις κλπ. Όταν κάποια από τα «ιστορικά» σωματεία της πρωτεύουσας μετατρέπουν τα παιχνίδια στις έδρες τους σε πόλεμο, τότε απλώς έχουν καυτή έδρα. Όταν αντίστοιχα τα σωματεία της επαρχίας γεμίζουν τα γήπεδα και οι φίλαθλοι υποστηρίζουν την ομάδα τους με πάθος, τότε αυτό βαφτίζεται πολεμική σύγκρουση, ζούγκλα κλπ.


Για το ζήτημα της βιντεοσκόπησης θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να παρατηρήσουμε ότι αποκρύπτεται για προφανείς λόγους το γεγονός, ότι η ομάδα μας έθεσε στη διάθεση του προπονητή του «ιστορικού» σωματείου την κασέτα του αγώνα για κάθε χρήση. Προσκαλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για την προβολή και των δύο μεταξύ μας αναμετρήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.


Όσον αφορά τον ισχυρισμό για ηθελημένη πρόκληση τραυματισμού αθλητή κατ’ εντολήν, ξεπερνά κάθε όριο σοβαροφάνειας αλλά και καταδεικνύει τον πανικό του συντάκτη για δικαιολόγηση της ήττας. Τιμούμε τον αθλητή Μπανακάκη για την αξία του αλλά και το ήθος του και θα θέλαμε τη δική του άποψη για το θέμα πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες για τον ψευδέστατο και ανήθικο ισχυρισμό».

Ο σεβασμός στην ιστορία του συλλόγου μας, την οποία, σχετικά αργά είναι αλήθεια, αρχίζουν να μαθαίνουν και στην Κυνουρία, μας υποχρεώνει στην παρακάτω τελευταία απάντηση:

1. Πράγματι, το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας «ΕΣΠΕΡΟΣ» αποτελεί κολαστήριο ! Όπως είναι πανελληνίως γνωστό, εδώ έχουν “μαρτυρήσει” ομάδες και ομάδες…

2. Οι συμπαθείς απαγόρευσαν να βιντεοσκοπήσουμε τον αγώνα, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων. Τα υπόλοιπα αποτελούν τοπικές εκδοχές.

3. Στις λεπτομέρειες του τραυματισμού του καλαθοσφαιριστή Μπανακάκη έχουν ήδη αναφερθεί (από το βράδυ της Κυριακής) μέλη της ομάδας των συμπαθών, των οποίων τις “περαιτέρω ενέργειες” αναμένουμε με ενδιαφέρον.

4. Για τις πρωτοφανείς εμπειρίες που ζήσαμε στην Κυνουρία ΔΕΝ θεωρούμε υπεύθυνους τους συμπαθείς. Καθείς με τα όπλα του. ΥΠΕΥΘΥΝΗ θεωρούμε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.

5. Ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ αντιλαμβάνεται ως “ιεραποστολική” την υποχρέωσή του να εκτίσει “θητεία” στη Γ’ Εθνική. Το έχει πράξει και κατά το παρελθόν (δεκαετίες 1940 και 1950), όταν υποχρεωνόταν από την ΕΠΟ να περιφέρει την ποδοσφαιρική του ομάδα ανά τα γήπεδα της ελληνικής επαρχίας για φιλικούς αγώνες, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος. Αυτό που ζητούσε και ζητά είναι να μην εκτίθενται οι “ιεραπόστολοι” στην υπερβολική αγάπη των “ιθαγενών”.

[16 Φεβ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Το τέλος του Ελληνικού μπάσκετ;

Συγχαίρουμε τη συμπαθή ομάδα του ΠΗΓΑΣΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ για τη σημερινή νίκη της, η οποία, όπως φαίνεται, δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει στη Γ’ Εθνική κατηγορία μπάσκετ. Θα ήταν ευχής έργο οι συμπαθείς, επιστρέφοντας στα τοπικά πρωταθλήματα, να έπαιρναν μαζί τους και τους διαιτητές του σημερινού αγώνα, τα ονόματα των οποίων, παντελώς άγνωστα έξω από τον οικογενειακό τους περίγυρο, δεν προτιθέμεθα να καταστήσουμε πανελληνίως γνωστά. Εκεί στις αλάνες της ελληνικής επαρχίας, όπου οι αθλητικές συναντήσεις αποκτούν χαρακτηριστικά πολεμικής σύρραξης, διατίθεται λαμπρό πεδίο δόξας, τόσο για τους συμπαθείς, όσο και για τους ανεπαρκείς.

Δυστυχώς οι συμπαθείς μας απαγόρευσαν να βιντεοσκοπήσουμε το παιχνίδι. Στέρησαν έτσι από την Ομοσπονδία αποδεικτικό υλικό των αποτελεσμάτων της πολιτικής της για την περιφερειακή ανάπτυξη του αθλήματος. Στέρησαν επίσης τη δυνατότητα να θαυμάσουν τους ανεπαρκείς αυτοί που τους μοιράζουν σφυρίχτρες.

Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ αγωνίζεται 62 χρόνια στα γήπεδα. Σήμερα είναι η ΠΡΩΤΗ φορά που αντίπαλοι αθλητές μετά τη λήξη του αγώνα ζητούν συγνώμη για ΒΑΡΥΤΑΤΟ τραυματισμό καλαθοσφαιριστή μας (Μπανακάκης) στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ομολογώντας ότι ο τραυματισμός ήταν ΣΚΟΠΙΜΟΣ και σύμφωνος με δοθείσα ΕΝΤΟΛΗ. Για τις πρωτοφανείς εμπειρίες που ζήσαμε στην Κυνουρία ΔΕΝ θεωρούμε υπεύθυνους τους συμπαθείς. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.

Η λέξη ΝΤΡΟΠΗ είναι φτωχή. Βρισκόμαστε ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ στο ΤΕΛΟΣ του Ελληνικού μπάσκετ.

[13 Φεβ 2005]

Ενότητες: , ,
Σχόλια [0] »

 
Το Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» δεν έχει μετονομαστεί

Καλλιθέα, 1 Σεπτεμβρίου 2004

Προς Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 49 & Ψαρρών
176 76 Καλλιθέα
φαξ 210 9530 359

Θέμα: Το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» δεν έχει μετονομαστεί

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το 1944 οι Εσπεριώτες διαμόρφωσαν με τα χέρια τους και με τα χρήματά τους μια εγκαταλειμμένη παιδική χαρά έξω από το συνοικισμό Χαροκόπου (επί της λεωφόρου Θησέως) σε γήπεδο αθλοπαιδιών, το γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ, ένα από τα ελάχιστα τότε γήπεδα μπάσκετ της Αττικής, που λειτούργησε με το όνομα αυτό μέχρι το 1968. Το 1968 η δικτατορία μετέτρεψε το γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ σε πάρκο. Οι Εσπεριώτες, με τα χέρια τους και με τα χρήματά τους πάλι, διαμόρφωσαν το νταμάρι που τους παραχώρησε ο Δήμος Καλλιθέας στην κορυφή του Λόφου Σικελίας σε ανοικτό γήπεδο, το νέο γήπεδο ΕΣΠΕΡΟΥ (1970). Το γήπεδο λειτούργησε με το όνομα αυτό μέχρι το 1987. Το 1987 ο Δήμος Καλλιθέας κατασκεύασε στη θέση του νέου ανοικτού γηπέδου του ΕΣΠΕΡΟΥ το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ», το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα με το όνομα αυτό.

Σε όλα τα μέχρι τώρα επίσημα προγράμματα αλλά και στο δικτυακό χώρο της Ομοσπονδίας σας, στο μενού Διοργανώσεις->Πρωταθλήματα->Αποτελέσματα, όλες τις χρονιές μέχρι και την περίοδο 2003-2004, οι αγώνες των ομάδων που χρησιμοποιούν ως γηπεδούχοι το γήπεδο αναγράφονται ως διεξαγόμενοι στο γήπεδο ΕΣΠΕΡΟΥ. Φέτος ειδικά, οι αγώνες των ομάδων ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Α1’ Εθνική γυναικών), Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (Γ’ Εθνική ανδρών) και Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (Γ’ Εθνική ανδρών) της περιόδου 2004-2005 φέρονται ότι θα διεξαχθούν στο «γήπεδο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

Προσερχόμενοι καθημερινώς στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ», γνωρίζουμε ότι δεν έχει μετονομαστεί. Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Θα προστατεύσετε την αθλητική ιστορία της πόλης στην οποία φιλοξενείστε. Θα προστατεύσετε επίσης φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς από άσκοπη ταλαιπωρία.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

[2 Σεπ 2004]

Ενότητες: , , ,
Σχόλια [0] »