Νέα εμφάνιση

Υιοθετήσαμε κάποιες αλλαγές στην εμφάνιση του δικτυακού χώρου του ΕΣΠΕΡΟΥ. Ελπίζουμε ότι θα σας βρούνε σύμφωνους. Με ευχαρίστηση θα δεχτούμε τις παρατηρήσεις σας. Χρησιμοποιείστε το μενού “Επικοινωνία”.

Κύρια πρωτοτυπία της νέας εμφάνισης του δικτυακού μας χώρου είναι η λειτουργία ιστολογίου (blog), προσπελάσιμου από τη δεξιά στήλη της κεντρικής σελίδας (E-blog).

To Ε-blog, το ιστολόγιο του δικτυακού χώρου του ΕΣΠΕΡΟΥ, ανήκει σε ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου, τις απόψεις των μελών της οποίας στοχεύει να γνωρίσει και να προβάλει.

Περιμένουμε τις απόψεις σας.

Το ιστολόγιο του ΕΣΠΕΡΟΥ μπαίνει σε λειτουργία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη για τον σύλλογο περίοδο και σκοπεύει να συμβάλει ακριβώς στην υπέρβαση της κρισιμότητας και των δυσκολιών.

Θεματικές ενότητες:

Απαντήστε