Το βιβλίο του κ. Δημ. Χιουρέα

Το βιβλίο

“ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ”

του κ. Δημ. Χιουρέα,

μέλους του συλλόγου από το 1953 και μέλους των διοικήσεών του τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970,

αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Πρόλογος
Κοινωνικές συνθήκες και αθλητισμός
Τοπική κοινωνία και αθλητισμός
Ίδρυση του ΕΣΠΕΡΟΥ
Αθλητική αγωνιστική πορεία του ΕΣΠΕΡΟΥ
Πολιτιστικές δραστηριότητες του ΕΣΠΕΡΟΥ
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ εμπνευστής και πρωτεργάτης της συγχώνευσης και της ίδρυσης του Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Άλλες ενωτικές προσπάθειες
Επίλογος
Ιστορικό Αρχείο ΕΣΠΕΡΟΥ.

Το βιβλίο αποτελείται από 172 σελίδες.

Έμφαση δίδεται όχι τόσο σε καθαυτή την αγωνιστική δραστηριότητα του συλλόγου (η οποία αναπτύσσεται λεπτομερώς στο βιβλίο – λεύκωμα του ΕΣΠΕΡΟΥ, ταυτόχρονα με το οποίο το βιβλίο του κ. Χιουρέα κυκλοφόρησε και διανέμεται), αλλά σε ιστορικά στοιχεία της ανάπτυξης της πόλης της Καλλιθέας, της ίδρυσης του ΕΣΠΕΡΟΥ, του ιστορικού της συγχώνευσης των ομάδων και της ίδρυσης του Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ και του ιστορικού της καταγραφής του αρχείου του συλλόγου από ομάδα επιστημόνων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τα θέματα αυτά ο συγγραφέας γνωρίζει καλά, είτε έχοντας πρωταγωνιστήσει, είτε έχοντας καταγράψει τις απόψεις των πρωταγωνιστών, που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.