Ο εκσυγχρονισμός του γήπεδου του ΕΣΠΕΡΟΥ στη Θησέως (1949)