Οι αγώνες του ΕΣΠΕΡΟΥ για την κατασκευή του Κλειστού (1981-1986)