Οι Εσπεριώτες κατασκευάζουν το «Δημοτικό Στάδιο» (1955)