Εγγραφές Μελών

  Οι δυνατότητες του Συλλόγου αυξάνονται, όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων, που συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

  Ο ΕΣΠΕΡΟΣ κατόρθωσε να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να διακριθεί σε μια διαδρομή ογδόντα (80) ετών, επειδή πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι πρόθυμοι να συμμετέχουν στη λειτουργία, τη διοίκηση και την υποστήριξή του.  Γίνε μέλος του ΕΣΠΕΡΟΥ. Ένωσε τη φωνή σου και τις δυνάμεις σου με όλους εκείνους, που προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το αστέρι της Καλλιθέας.  Συμπλήρωσε σήμερα την παρακάτω Αίτηση Εγγραφής.

  Μπορείς να τη διαβιβάσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πατώντας το πλήκτρο Υποβολή αίτησης.

  Μπορείς επίσης να την εκτυπώσεις και να την ταχυδρομήσεις στη διεύθυνση Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, Αραπάκη 6 176 76 Καλλιθέα.

  Μπορείς να την εκτυπώσεις και να τη στείλεις με φαξ στον αριθμό 210 9568 467, ή τέλος

  Μπορείς να την εκτυπώσεις και να την παραδώσεις ιδιοχείρως στα γραφεία ή το γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ.  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  Να συμπληρωθούν από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω στοιχεία

  1. Προσωπικά Στοιχεία

  Όνομα:

  *

  Επώνυμο:

  *

  Επάγγελμα:

  *

  Διεύθυνση Κατοικίας

  Οδός:

  *

  Αριθμός:

  *

  Πόλη:

  *

  Ταχυδρομικός κώδικας:

  *

  Τηλέφωνο εργασίας:

  *

  Τηλέφωνο οικίας:

  *

  Φαξ:

  *

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

  *

  Ημερομηνία γέννησης:
  (πληκτρολογείστε ηη/μμ/εε)

  *

  Αριθμός δελτίου ταυτότητας

  *

  Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας

  *

  2. Προτείνομαι από τα παρακάτω δύο μέλη του ΕΣΠΕΡΟΥ

  Πρώτο μέλος:

  Όνομα:

  *

  Επώνυμο:

  *

  Τηλέφωνο εργασίας:

  *

  Τηλέφωνο οικίας:

  *

  Δεύτερο μέλος:

  Όνομα:

  *

  Επώνυμο:

  *

  Τηλέφωνο εργασίας:

  *

  Τηλέφωνο οικίας:

  *

  3. Αποδέχομαι να καταβάλλω την ετήσια συνδρομή μου στον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ,
  η οποία ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, καθώς και το εφ άπαξ τέλος εγγραφής (10 ΕΥΡΩ).

  *

  4. Πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια

  (πληκτρολογείστε μέσα στο πλαίσιο).

  5. Ημερομηνία αίτησης εγγραφής:

  (πληκτρολογείστε ηη/μμ/εε)

  *

  Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.