Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 1896:
Το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, σχεδιασμένο από το αρχιτέκτονα Αναστάση Μεταξά