Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Οίκος Τυφλών κατά τη δεκαετία του 1960