Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο πρώτος φούρνος της Καλλιθέας. Ιδρύθηκε το 1908 από τον Γρηγόρη Ράπτη, που στέκεται δίπλα στο κάρο