Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καρτ-ποστάλ από τη Σινώπη του Πόντου των αρχών του 20ού αιώνα