Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Φθινόπωρο 1941:
Η ομάδα των λογοτεχνών του ΕΑΜ Καλλιθέας
στην πλατεία της Καλλιθέας.

Από αριστερά Γιάννης Χατζίνης, Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σωτήρης Σκίπης, Έλλη Αλεξίου (γραμματέας της ομάδας), Γιώργος Βαλέτας και Γιώργης Λαμπρινός (δολοφονήθηκε στη Λάρισα μετά την απελευθέρωση). Στην ομάδα ανήκε και ο Γιάνης Κορδάτος, που απουσιάζει από τη φωτογραφία