Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 24 Ιουλίου 1944:
Η μάχη της οδού Μπιζανίου
Ξυλογραφία της κατοχής