Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

12 Οκτωβρίου 1944:
Η Απελευθέρωση της χώρας στον “Απελευθερωτή”,
την εφημερίδα του ΕΑΜ Αθήνας-Πειραιά