Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η πρότυπη κλινική του ιατρού Νικολάου Σκανδαλάκη
στη συμβολή των οδών Φορνέζη και Θησέως