Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Τυπική Καλλιθεάτικη κατοικία της δεκαετίας του 1960