Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Γερμανική κατοχή (1941-1944):
Το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο έχει πια μετατραπεί
σε Φυλακές Καλλιθέας