Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Λίγο πριν από το πραξικόπημα, η δημοτική αρχή κατάφερε να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και να πετύχει την απομάκρυνση των Β΄ Δικαστικών Φυλακών από την Καλλιθέα