Ιστορία μπάσκετ ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Στη B’ Εθνική Κατηγορία 2018-2019.
Πάνω: Μοσχόπουλος, Κρεμάνδαλης, Χαρούνι, Κατσαβριάς,
Καρλάφτης, Χαρούνι Κ., Σκουλούδης, Χαρούνι Ν., Θεοδοσίου, Μούτσα,
Μάντζαρης, Γράψας, Γραμματικός, …
Κάτω: Βλασσόπουλος, Χατζηκίδης, Γραμματικός, Μπούτσι, Βάρσος, Παπαφλωράτος, Αγγελόπουλος.