Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Σταθμός ΗΣΑΠ Tαύρου μετά την ανάπλαση του 2004