Από την ιστορία του ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1994: Χριστούγεννα