Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Αθήνα, δεκαετία 1880:

Ιππήλατα τραμ (ιπποσιδηρόδρομοι) της γραμμής Αμπελοκήπων μπροστά στον Ευαγγελισμό