Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας
κατά τη δεκαετία του 1950