Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 1915:

Το αρχικό κτίριο της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής