Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το κτηριακό συγκρότημα της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων τη δεκαετία του 1970. Μπροστά διακρίνεται ο σταθμός του Η.Σ.Α.Π.