Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το βασιλικό περίπτερο στον Ιππόδρομο