Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Οι εγκαταστάσεις σταβλισμού στον Ιππόδρομο,
τη δεκαετία του 1980