Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Πανοραμική άποψη του χώρου του Ιπποδρόμου
στο Φαληρικό Δέλτα κατά τη δεκαετία του 1980