Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Τα δημοτικά λουτρά της Καλλιθέας
στις αρχές της δεκαετίας του 1930