Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 1930-1935:
Η φωτογράφηση των νεκρών με τους συγγενείς τους συνηθίζονταν στις αρχές του αιώνα στον Πόντο και στην Ελλάδα.