Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 1953:
Κλήρωση οικημάτων και οικοπέδων για την αποκατάσταση των προσφύγων. Πόντια γυναίκα με λαχτάρα και χαρά, μετά από 30 χρόνια προσφυγιάς, αποκτά επιτέλους τη δική της στέγη στη νέα πατρίδα.