Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 14 Ιανουαρίου 1940:
Ο Ιωάννης Μεταξάς και ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς
στην Ένωση Κωνσταντινουπολιτών.