Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Διανομή παιχνιδιών από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών
σε παιδιά άπορων οικογενειών της Καλλιθέας
στα τέλη της δεκαετίας του 1930