Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Μεταφορά γάλακτος στον Σύλλογο Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί», ο οποίος οργάνωνε καθημερινά συσσίτια για τους άπορους μαθητές της Καλλιθέας κατά την προπολεμική δεκαετία