Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
2001—2002: Συγχώνευση με το Βόλλεϋ Γυναικών του Παντζιτζιφακού Α.Ο.
Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Άνοδος για πρώτη φορά στη Β’ Εθνική Κατηγορία
Από αριστερά: Πάνω: Παπαδάτος, Ηλία, Μαρκινού, Παράβα, Μελιάδη, Πούλιου, Τσάμη, Σταμίρης, Σαμόλης.
Κάτω: Γιαννούλη, Μοσχοβίτη, Μοσχέτα, Κυπριδάκη, Μακρυδάκη, Πόθου