Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
2002 – 2003: Η ομάδα βόλλεϋ γυναικών του ΕΣΠΕΡΟΥ στη Β’ Εθνική κατηγορία
Πάνω: Παπαδάτος, Γαρύφαλλου, Τσάμη, Πούλιου, Κολλητήρη, Σταμίρης
Κάτω: Μοσχοβίτη, Ηλία, Κορρέ, Παράβα, Μακρυδάκη, Κυπριδάκη, Πόθου