Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
2004 – 2005: Η ομάδα βόλλεϋ γυναικών του ΕΣΠΕΡΟΥ στη Β’ Εθνική κατηγορία
Πάνω: Σταμίρης, Πόθου, Πούλιου, Μελιάδη, Μπραβάκου, Γαρύφαλλου, Σαγάνη, Τσάμη, Παπαδάτος
Κάτω: Χρυσού, Μπέλεχα, Κυπριδάκη, Μακρυδάκη, Ρόδη