Ιστορία ποδόσφαιρο ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Ο ΕΣΠΕΡΟΣ τη δεκαετία του 1940

Από αριστερά: Αναστασίου, Καλοϊδάς, Τριμπόνιας, (;), Μάντικας, Κιλίμης,

(;), (;), Θεοδοσιάδης, (;), Μικέλης, Κανέττης