Ιστορία ποδόσφαιρο ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1965: Για τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων της Καλλιθέας

Προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΕΡΟΥ Τάκη Δεμέναγα