Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Δεκαετία 1970.
Ο δήμαρχος Ιωάννης Γάλλος με δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους αθλητικών οργανώσεων
στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου