Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Δεκαετία 1970.
Ο δήμαρχος Ιωάννης Γάλλος σε εκδήλωση του δήμου για τη διεκδίκηση των ακτών