Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το Παμποντιακό Ηρώο στην πλατεία Δαβάκη.
Έργο του γλύπτη Ευθυμίου Καλέβρα,
σημείο αναφοράς του Ποντιακού ελληνισμού,
εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1977
από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο