Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το κτίριο του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί»