Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 2007

Το πάρκο της πόλης στην Πλατεία Δαβάκη