Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
που λειτούργησε στην Καλλιθέα (Λεωφόρος Συγγρού)
στις αρχές της δεκαετίας του 1990