Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας μετά την ανάπλαση του 2004