Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

O ιππόδρομος του Φαλήρου στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
λίγο πριν την απομάκρυνσή του