Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
την εποχή των Oλυμπιακών Αγώνων του 2004